Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Bestämmelserna i grönbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom grönbranschen som hör till Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och tillämpas på arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Asta Kääriäinen, 020 774 1450 eller 0400 778 510, [email protected]