Pälsproduktionsbranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för pälsdjursfarmningsbranschen följs i alla medlemsföretag i pälsdjursfarmningsbranschen i Landsbygdens Arbetsgivarförbundt och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 120 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Asta Kääriäinen, 020 774 1450 eller 0400 778 510, [email protected]