Skogsmaskinsbranschen

Bestämmelserna i skogsmaskinsbranschens kollektivavtal tillämpas bland annat på maskinell skogshuggning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter samt lossning och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar.

I branschen jobbar cirka 1 400 av Industrifackets medlemmar.

Kollektivavtalet för skogsmaskinsbranschen är bindande i hela landet.

Huvudpunkterna i förhandlingsresultatet

Avtalsperioden 1.2.2018–31.1.2020

Generell förhöjning 1.3.2018 och 1.3.2019

1,6 procent från och med närmast påföljande lönebetalningsperiod till timlönerna i praktiken.

Ackord

Grunderna för ackord justeras med 1,6 procent 1.3.2018 och 1.3.2019 från och med närmast påföljande lönebetalningsperiod.

Ersättning för resekostnader

Kollektivavtalets ersättning för resekostnader justeras under avtalsperioden i samma proportion som skattestyrelsens beslut om dessa ändras 1.1.2019.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]