Puutarha-ala

Puutarha-alan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan kaikkien Maaseudun Työnantajaliiton puutarha-alalla toimivien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Alalla työskentelee noin 1 050 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimuksen tulkintaohjeita antaa maatalousalojen sopimusasiantuntija Riikka Vasama 020 774 1213 tai 0400 484 528, [email protected]

Allekirjoituspöytäkirja

Itsenäisyyspäivän palkka

Maaseutuelinkeinoissa sekä puutarha-, viher-, ja turkistuotantoaloilla itsenäisyyspäivän palkka maksetaan keskituntiansion mukaan edellyttäen, että itsenäisyyspäivä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä. Palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Itsenäisyyspäivänä työssä olevalle työntekijälle maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä.

Arkipyhäkorvaukset

Arkipyhältä, joka on muu arkipäivä kuin lauantai, maksetaan työntekijälle säännöllistä työaikaa vastaavalta ajalta keskituntiansion mukaan laskettu arkipyhäkorvaus.

Sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä sekä ensimmäinen ja toinen joulupäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta ennen kyseistä arkipyhää ja edellyttäen, että työnantaja on arkipyhää edeltäneeltä ja sitä lähinnä seuranneelta työpäivältä työehtosopimuksen mukaan palkanmaksuvelvollinen.

Työntekijälle, joka on oikeutettu arkipyhäkorvaukseen ensimmäiseltä joulupäivältä, pitkäperjantailta ja toiselta pääsiäispäivältä, maksetaan kyseisenä arkipyhänä tehdystä työstä arkipyhäkorvauksen lisäksi palkka kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä.

Tutustu työelämään ja tienaa”-kesäharjoitteluohjelma 2017-2019

Sopimus koskee maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan turkistuotantoalan yritysten toimintaa.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaisia kokemuksia työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjelma mahdollistaa koululaisille tehdä heille sopivaa käytännön työtä.

Sopimus vuosille 2017-2019.