Maaseutuelinkeinot

Alan työntekijät työskentelevät avomaaviljelytiloilla ja niiden yhteydessä jatkojalostuksessa ja pakkaamoissa, maatilatalouden lomitustoiminnassa, eläintiloilla, ravi- ja ratsastustalleilla, eläinhoitoloissa, kotieläintarhoissa ja -puistoissa sekä muissa maaseutuelinkeinoja harjoittavissa yrityksissä.

Teollisuusliitto sopii maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Alalla työskentelee noin 800 Teollisuusliiton jäsentä.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaa sopimusasiantuntija Asta Kääriäinen, 020 774 1450 ja 0400 778 510, [email protected]

Allekirjoituspöytäkirja

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2020-2021

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaisia kokemuksia alan työpaikoista ja erilaisista työtehtävistä sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjelma antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua käytännön työhön.

Marjanpoiminnan työehdot ja palkat

Työsuhteessa tehtävässä marjanpoiminnassa pitää noudattaa työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.