Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimusneuvottelu 2020

Media- ja painoalalle on saavutettu alustava neuvottelutulos 25.1.2020. Neuvottelutulos käsitellään sektorijohtokunnassa keskiviikkona 5.2. Tulos lisätään näille sivuille, kun se on liittojen hallinnoissa käsitelty.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Riitta Koskinen, 020 774 1210 tai 044 530 5532, [email protected]