Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Optioneuvottelut

Alalla käydään parhaillaan neuvotteluja optiovuodesta. Yleisestä työmarkkinatilanteesta johtuen optiovuoden palkankorotukesta ei ole päästy vielä sopimaan.

Seuraava neuvotteluaika on 17.12.2019.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Riitta Koskinen, 020 774 1210 tai 044 530 5532, [email protected]