Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimus 2020–2022

Media- ja painoalan uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimus on kaksivuotinen ajalle 1.2.2020–28.2.2022.

Allekirjoituspöytäkirjan löydät tästä.

Palkankorotukset 2021

Media- ja painoalan työntekijöiden vähimmäispalkat 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta (PDF).

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Riitta Koskinen, 020 774 1210 tai 044 530 5532, [email protected]