Landsbygdsnäringar

Bestämmelserna i kollektivavtalet för landsbygdsnäringar följs i alla medlemsföretag som hör till Landsbygdens Arbetsgivareförbund och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 800 av Industrifackets medlemmar.

Lön under självständighetsdagen

Inom landsbygdsnäringar samt trädgårds-, grön- och pälsproduktionsbranscherna betalas lön för självständigheten enligt genomsnittlig timlön under förutsättning att självständighetsdagen annars skulle ha varit en arbetsdag för arbetstagaren. Ett krav för att få lön är att arbetstagaren arbetat för arbetsgivaren under sex på varandra följande arbetsdagar före självständighetsdagen.

En arbetstagare som arbetar under självständighetsdagen betalas lön på samma sätt som för söndagsarbete.

Söckenhelgsersättning

För en söckenhelg som är en annan vardag än lördag betalas arbetstagaren söckenhelgsersättning som räknas för en motsvarande tid som regelbunden arbetstid enligt genomsnittstimlönen.

De söckenhelger som avses i avtalet är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, 1:a maj samt juldagen och annandag jul.

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare vars anställningsförhållande varit i kraft oavbrutet minst tre månader innan söckenhelgen i fråga och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är lönebetalningsskyldig för de arbetsdagar som infaller precis före och precis efter söckenhelgen. En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning under juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas utöver söckenhelgsersättning även lön som söndagsarbete för det arbete som utförts under söckenhelgen ifråga. För arbete under övriga söckenhelger betalas lön på samma sätt som för söndagsarbete.

Arbetsvillkoren för bärplocking 2019

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Asta Kääriäinen, 020 774 1450 eller 0400 778 510, [email protected]