Metsäkoneala

Metsäkonealan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan muun muassa koneellisessa puiden kaatamisessa, puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä sekä puutavaran purkamisessa ja kuormaamisessa teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa.

Alalla työskentelee noin 1 400 Teollisuusliiton jäsentä.

Metsäkonealan työehtosopimus on valtakunnallisesti sitova.

Allekirjoituspöytäkirja

  • Allekirjoituspöytäkirja metsäkonealan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ajalle 1.2.2018-31.1.2020.

Neuvottelutuloksen pääkohdat

Sopimuskausi 1.2.2018-31.1.2020.

Yleiskorotus 1.3.2018 ja 1.3.2019

1,6 % lähinnä seuraavan palkanmaksukaudenalusta lukien käytännön tuntipalkkoihin.

Suoritepalkat

Suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan 1,6 prosentilla 1.3.2018 ja 1.3.2019 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Matkakustannusten korvaukset

Työehtosopimuksen matkakustannustenkorvauksia tarkistetaan sopimuskauden aikana samassa suhteessa kuin verohallituksen niitä koskevat päätökset muuttuvat 1.1.2019.

Yhteistoimintasopimus

Metsäkonealan yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.2.2018 ja on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa päättymään samanaikaisesti metsäkonealan työehtosopimuksen kanssa kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Lomautetun työntekijän irtisanominen

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa, mistä työnantaja saa vähentää työntekijän hyväkseen saaman kahden viikon lomautusilmoitusajan palkan. (Tes 3.3§, s.4)

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksen tulkintaohjeita antaa sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]